Author Topic: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (Read 807 times)

pkcpatsadu

  • Global Moderator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 48
    • View Profile
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 4 จำนวน 1 งาน)